Търсене
Онлайн в сайта
В момента има 28 посетителя в сайта
Актуални новини

Аглеа Вет Варна

Политика

 

Ние не правим нищо което не е медицински обосновано, не назначаваме изследвания които не са подкрепени от медицинска логика и със съгласието на собственика и с неговата подкрепа се борим за всеки пациент. В политиката на клиниката на първо място стои принципа за по-качествен живот на домашния любимец.

Наша цел е да намалим стреса при пациентите до минимум.

По отношение на стопаните на домашни любимци:

Вярваме, че комуникацията между ветеринарния лекар и стопанина е жизнено важна. Много от заболяванията могат да бъдат избегнати, а други да протекат значително по-леко или да са с по-добра прогноза ако съветите ни бъдат чути. Не се колебайте да задавате въпроси и не чакайте да стане прекалено късно за да ни потърсите. Политика на клиниката е да дава съвети, да публикува на страницата си статии и програми за ранно диагностициране и превенция на редица заболявания, да отговаря на Вашите въпроси в клиниката изчерпателно.

Ние информираме стопаните. Ние няма да скрием нищо от Вас и ще се опитаме най-точно и разбираемо да дадем информация за хода на заболяването на Вашия любимец, за възможните усложнения, за прогнозата както и за всички възможности за лечение.

Ние описваме всички медикаменти които са поставени на Вашия любимец, даваме писмени инструкции когато терапията продължава и в къщи, и поддържаме база данни за минали заболявания на картотекираните си пациенти.

По отношение на съвместна работа с колеги:

Поддържаме котакт и работим с много от ветеринарните практики и клиники в страната. . Вярваме,  че по този начин ще бъдем полезни  за нашите пациенти, и за много от колегите, а нивото на ветеринарната медицина като цяло ще се повиши.

При всички  случаи – за образна или клинична диагностика, за оперативна намеса, амбулаторно лечение манипулации  ние осигуряваме подробен клиничен протокол за всичко направено по пациента.

Не се коментират работата или преценката на колеги ветеринарни лекари когато сме потърсени за второ мнение. В случай на конфликт между външен за клиниката колега и стопанин съветваме да се сезира Етичната комисия към Колегията на Лекарите работещи с дребни животни, по установен там ред.

По отношение на нашия екип:

Всички лекари от екипа на Ветеринарен център АГЛЕЯ  са на високо професионално ниво. Политиката ни включва  програми за постоянно обучение и вътре клинични тестове. Поддържаме активни връзки с множество водещи лекари и клиники . На всеки  конгрес по ветеринарна медицина има наш представител.

Клинична политика:

За всички оперативни намеси, манипулации изискващи оставянето на пациента в клиниката, както и при пациенти оставени при нас на стационар собствениците подписват  информирани съгласия

Препоръчваме всички котки доведени в клиниката за преглед да са в транспортна чанта, а не в сак, кашон или на ръка; всички кучета да са на повод, а агресивните с намордник; екзотичните пациенти – в специални торбички или съдове.

Ценова политика:

Официалния ценоразпис на клиниката е публикуван в Интернет, съгласуван е с Ветеринарно медицинската колегия в  и лекарите ни стриктно го спазват. Съветваме стопаните, на които предстои планова процедура да го разгледат. Всички наши клиенти са предварително уведомени за границите, в които очакваме да попаднат диагностиката и терапията за техния любимец.

Осъзнаваме трудната ситуация, в която всички живеем и всички наши цени са съобразени с това, без обаче да правим компромис с качеството на медицинските процедури. Политиката н Ветеринарния център е винаги да предостави най-доброто за пациента на адекватната за това цена.

Всички прегледи, манипулации и терапия се заплащат на момента, на рецепцията на клиниката. При оперативни намеси се заплаща предварително или цялата сума или минималната определена в ценоразписа.

За в бъдеще ще се постараем да осигурим   и POS терминал, работещ с дебитни и кредитни карти.

За всички Ваши предложения или коментари свързани с политиката на клиниката моля потърсете ни на място или се свържете с нас тук.